แบบฟอร์ม ระบบตรวจสอบย้อนกลับในประเทศ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ปากบารา

แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลในระบบตรวจสอบย้อนกลับในประเทศ..

แบบฟอร์ม ระบบตรวจสอบย้อนกลับในประเทศ

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref25237

  ผู้ชม: 43 ครั้ง


แบบคำขอยกเลิกการเข้าใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับภายในประเทศ..

แบบฟอร์ม ระบบตรวจสอบย้อนกลับในประเทศ

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref25236

  ผู้ชม: 37 ครั้ง
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2561.. (781)  ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นเอกสารและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก ก่อนนำเรือประมงพาณิชย์ออกจากท่.. (730) e-PIPO จากระบบใบอนุญาตฯ285.. (685) Link หน่วยงานในสังกัด กบร. .. (608) การเตรียมเครื่องมือประมงพาณิชย์ เพื่อเข้ารับการตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมง.. (598) ศจร.ปากบารา จัดประชุมชี้แจงเรื้อง การจัดทำแบบสรุปสัตว์น้ำรายวัน ( Landing Decletion ) .. (476) ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561.. (439) ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมง.. (432) สถิติการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง ศจร.ปากบารา.. (404) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 7 และ 8 และ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ.. (377) ประชุมประจำเดือน.. (354) ระบบตรวจสอบย้อนกลับ.. (349) ข้อกำหนดการแจ้งปิด VMS ได้กรณีใดบ้าง.. (347) การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการแจ้งเข้า-ออก และการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจสอบเรือประมง.. (319) ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดรูปแบบสมุดบันทึการทำการประมง.. (305) รองอธิบดีกรมประมง เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของ ศจร.ปากบารา.. (291) การอบรมให้ความรู้และทวนสอบการปฏิบัติงานการตรวจเรือเข้า-ออก.. (272) อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การจัดทำสมุดบันทึกการทำประมง" .. (248) banner PIPO Pakbara.. (240) ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ.. (217)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ปากบารา

     อาคารเอนกประสงค์ชั้น 2 ท่าเทียบเรือปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110