แบบฟอร์ม ระบบตรวจสอบย้อนกลับในประเทศ ด่านตรวจประมงปากบารา

แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลในระบบตรวจสอบย้อนกลับในประเทศ..

แบบฟอร์ม ระบบตรวจสอบย้อนกลับในประเทศ

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref25237

  ผู้ชม: 69 ครั้ง


แบบคำขอยกเลิกการเข้าใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับภายในประเทศ..

แบบฟอร์ม ระบบตรวจสอบย้อนกลับในประเทศ

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref25236

  ผู้ชม: 56 ครั้ง
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2561.. (928)  ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นเอกสารและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก ก่อนนำเรือประมงพาณิชย์ออกจากท่.. (883) e-PIPO จากระบบใบอนุญาตฯ285.. (756) Link หน่วยงานในสังกัด กบร. .. (739) การเตรียมเครื่องมือประมงพาณิชย์ เพื่อเข้ารับการตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมง.. (679) ศจร.ปากบารา จัดประชุมชี้แจงเรื้อง การจัดทำแบบสรุปสัตว์น้ำรายวัน ( Landing Decletion ) .. (524) ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมง.. (503) ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561.. (494) ระบบตรวจสอบย้อนกลับ.. (467) สถิติการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง ศจร.ปากบารา.. (461) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 7 และ 8 และ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ.. (441) ประชุมประจำเดือน.. (427) ข้อกำหนดการแจ้งปิด VMS ได้กรณีใดบ้าง.. (421) การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการแจ้งเข้า-ออก และการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจสอบเรือประมง.. (394) ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดรูปแบบสมุดบันทึการทำการประมง.. (361) รองอธิบดีกรมประมง เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของ ศจร.ปากบารา.. (346) การอบรมให้ความรู้และทวนสอบการปฏิบัติงานการตรวจเรือเข้า-ออก.. (335) อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การจัดทำสมุดบันทึกการทำประมง" .. (302) banner PIPO Pakbara.. (287) ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ.. (224)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงปากบารา

     อาคารเอนกประสงค์ชั้น 2 ท่าเทียบเรือปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110