โครงการต่างๆ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

สัตว์น้ำมาตรา 65..

โครงการต่างๆ

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref81547

  ผู้ชม: 39 ครั้ง


สัตว์น้ำควบคุม..

โครงการต่างๆ

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref81546

  ผู้ชม: 54 ครั้ง


แปลงใหญ่..

โครงการต่างๆ

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref81544

  ผู้ชม: 85 ครั้ง


โครงการปลาดุก..

โครงการต่างๆ

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref81543

  ผู้ชม: 45 ครั้ง


food safety..

โครงการต่างๆ

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref81541

  ผู้ชม: 89 ครั้ง


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน คร... (1,220)   การจัดสรรงบประมาณและแผนการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (453)  การขอหนังสือรับรอง  (319)  ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดที่มีความสําคัญท... (287)  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกร้าม ปีงบประมาณ 2... (283)  การส่งออกสัตว์น้ำ ม.65  (274)  ประชุมหัวหน้ากลุ่มในส่วนกลาง  (249)  เปิดตัวโชว์โลโก้ “กุ้งก้ามกรามไทย (Thai Giant Prawn) สัญลักษณ์แห่งคุณภาพมาตรฐานส... (236)  กรมประมงเร่งวิจัยการเพาะขยายพันธุ์ “ปลาพลวงชมพู”  (225)  ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมความร่วมมือด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับโลก  (213)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชั้น 4 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900