งานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พิษณุโลก


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (มิ.ย.63) 2 


ประการผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (มิ.ย.63) 1 


ประการผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (พ.ค.63) 


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (เม.ย.63) 9 


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (เม.ย.63) 8 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!