งานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พิษณุโลก


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ส.ค.63) 4 


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ส.ค.63) 3 


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ส.ค.63) 2 


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ส.ค.63) 1 


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ก.ค.63) 2 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!