เอกสารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม


สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 


สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 


สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 


สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 


สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2565 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิตินำเข้าสัตว์น้ำ (รายปี) ประจำปี 2565   55   6. สถิติปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่า ประจำปี 2565   42  เชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   36  4. สถิติส่งออกสัตว์น้ำ (รายปี) ประจำปี 2565   31  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 5 พฤ...  30  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 8 พฤ...  28  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 6 พฤ...  27  การแก้ไขสมุดบันทึกทำการประมง(กรณีเขียนผิด)   27  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 29 เ...  27  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 30 เ...  27