เอกสารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม


สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 


สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2565 


สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2565 


สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 


สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2565 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)