สำหรับเจ้าหน้าที่ ด่านตรวจประมงระยอง


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานผลการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงระยอง ประจำปีงบประมาณ 2565   137   รายงานผลการตรวจสอบเรือประมงแจ้งเข้าออก ด่านตรวจประมงระยอง ปีงบประมาณ 2566   40  ด่านตรวจประมงระยอง ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ประกาศ ข้อกฎหมาย แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยว...  36  ศูนย์ประสานความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของด่านตรวจประมง...  30  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าด่านตรวจประมงระยอง ครั้งที่ ...  28  ด่านตรวจประมงระยอง ประชาสัมพันธ์ตามประกาศกฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ.2565   27  รายงานผลการร่วมกิจกรรม “ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา” ของชาวประมงพื้นที่จังหวัดร...  25  กฎกระทรวง กำหนดเขตทะเลชายฝั่ง ในบริเวณจังหวัดระยอง พ.ศ.2565   23  ด่านตรวจประมงระยอง ตอนรับคณะศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทางทะเล (STELLA MARIS)   21  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจสอบเรือประมงหน้าท่า ด่านตรวจประมงระยอง ครั้งที่...  21