บทความด่านตรวจประมงระยอง

       ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 นายทวีพงษ์ ศรีผา หัวหน้าด่านตรวจประมงระยอง เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านหาดพยูน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดระยอง หน่วยงานราชการในพื้นที่ องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น ชาวประมงพื้นบ้าน และหน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งสัตว์น้ำที่ใช้ปล่อยในครั้งนี้ได้แก่ กุ้งแช่บ๊วย จำนวน  1 ล้านตัว ปูม้า จำนวน 5 แสนตัว และปลาฉลามกบ จำนวน 10 ตัว ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

                   ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 นายทวีพงษ์ ศรีผา หัวหน้าด่านตรวจประมงระยอง เข้าร่วมตอนรับ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดตราด และร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำดอกกราย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมี นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ของกรมประมงในจังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

                   ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 นายทวีพงษ์ ศรีผา หัวหน้าด่านตรวจประมงระยอง เข้าร่วมตอนรับ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดตราด และร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำดอกกราย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมี นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ของกรมประมงในจังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

                   ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 นายทวีพงษ์ ศรีผา หัวหน้าด่านตรวจประมงระยอง เข้าร่วมตอนรับ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดตราด และร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำดอกกราย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมี นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ของกรมประมงในจังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

                        ในวันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายทวีพงษ์ ศรีผา หัวหน้าด่านตรวจประมงระยอง ให้การตอนรับ นาวาเอกยุทธชัย ไพศาล รองผู้อำนวยการกองปฏิบัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สำนักกิจการความมั่นคง กระยุทธศึกษาทหารเรือ หัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน (FLYING INSPECTION TEAM : FIT) และคณะ เพื่อทำการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกระยอง และศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกประแสร์ สังกัดด่านตรวจประมงระยอง ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา (พม่าและกัมพูชา) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

                        ในวันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายทวีพงษ์ ศรีผา หัวหน้าด่านตรวจประมงระยอง ให้การตอนรับ นาวาเอกยุทธชัย ไพศาล รองผู้อำนวยการกองปฏิบัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สำนักกิจการความมั่นคง กระยุทธศึกษาทหารเรือ หัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน (FLYING INSPECTION TEAM : FIT) และคณะ เพื่อทำการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกระยอง และศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกประแสร์ สังกัดด่านตรวจประมงระยอง ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา (พม่าและกัมพูชา) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

                        ในวันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายทวีพงษ์ ศรีผา หัวหน้าด่านตรวจประมงระยอง ให้การตอนรับ นาวาเอกยุทธชัย ไพศาล รองผู้อำนวยการกองปฏิบัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สำนักกิจการความมั่นคง กระยุทธศึกษาทหารเรือ หัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน (FLYING INSPECTION TEAM : FIT) และคณะ เพื่อทำการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกระยอง และศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกประแสร์ สังกัดด่านตรวจประมงระยอง ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา (พม่าและกัมพูชา) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

                        ในวันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายทวีพงษ์ ศรีผา หัวหน้าด่านตรวจประมงระยอง ให้การตอนรับ นาวาเอกยุทธชัย ไพศาล รองผู้อำนวยการกองปฏิบัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สำนักกิจการความมั่นคง กระยุทธศึกษาทหารเรือ หัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน (FLYING INSPECTION TEAM : FIT) และคณะ เพื่อทำการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกระยอง และศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกประแสร์ สังกัดด่านตรวจประมงระยอง ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา (พม่าและกัมพูชา) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

               ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 นายทวีพงษ์ ศรีผา หัวหน้าด่านตรวจประมงระยอง เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนในโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ จำนวน 300,000 ตัว ที่ได้รับสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล บ้านละเวิง หมู่ที่ 3 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมี นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง เป็นประธานในกิจกรรม และมีเจ้าหน้าที่จากกน่วยงานต่างๆของกรมประมง องค์กรปกครองท้องถิ่น ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

               ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 นายทวีพงษ์ ศรีผา หัวหน้าด่านตรวจประมงระยอง เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนในโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ จำนวน 300,000 ตัว ที่ได้รับสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล บ้านละเวิง หมู่ที่ 3 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมี นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง เป็นประธานในกิจกรรม และมีเจ้าหน้าที่จากกน่วยงานต่างๆของกรมประมง องค์กรปกครองท้องถิ่น ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

                      ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 นายทวีพงษ์ ศรีผา หัวหน้าด่านตรวจประมงระยอง ประชุมร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดระยอง ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเทียบเรือจังหวัดระยอง (PSCC) พร้อมด้วยชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า เพื่อหารือแนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด (COVID-19) และรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ตลอดจนวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลในพื้นที่ร่วมกัน เพื่อเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนเผชิญเหตุที่เกี่ยวข้องต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

               ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 โดยนายทวีพงษ์ ศรีผา หัวหน้าด่านตรวจประมงระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีของบุคลากรภายในด่านตรวจประมงระยอง มีการร่วมมือกันทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหลังและรอบๆสำนักงาน และติดไฟฟ้าโซล่าเซลล์เพื่อให้แสงสว่างบริเวณด้านหน้าทางเข้าสำนักงาน การจัดกิจกรรมเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานด้วยกัน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

               ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 โดยนายทวีพงษ์ ศรีผา หัวหน้าด่านตรวจประมงระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีของบุคลากรภายในด่านตรวจประมงระยอง มีการร่วมมือกันทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหลังและรอบๆสำนักงาน และติดไฟฟ้าโซล่าเซลล์เพื่อให้แสงสว่างบริเวณด้านหน้าทางเข้าสำนักงาน การจัดกิจกรรมเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานด้วยกัน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

               ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 โดยนายทวีพงษ์ ศรีผา หัวหน้าด่านตรวจประมงระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีของบุคลากรภายในด่านตรวจประมงระยอง มีการร่วมมือกันทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหลังและรอบๆสำนักงาน และติดไฟฟ้าโซล่าเซลล์เพื่อให้แสงสว่างบริเวณด้านหน้าทางเข้าสำนักงาน การจัดกิจกรรมเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานด้วยกัน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

               ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 โดยนายทวีพงษ์ ศรีผา หัวหน้าด่านตรวจประมงระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีของบุคลากรภายในด่านตรวจประมงระยอง มีการร่วมมือกันทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหลังและรอบๆสำนักงาน และติดไฟฟ้าโซล่าเซลล์เพื่อให้แสงสว่างบริเวณด้านหน้าทางเข้าสำนักงาน การจัดกิจกรรมเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานด้วยกัน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

               ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 โดยนายทวีพงษ์ ศรีผา หัวหน้าด่านตรวจประมงระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีของบุคลากรภายในด่านตรวจประมงระยอง มีการร่วมมือกันทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหลังและรอบๆสำนักงาน และติดไฟฟ้าโซล่าเซลล์เพื่อให้แสงสว่างบริเวณด้านหน้าทางเข้าสำนักงาน การจัดกิจกรรมเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานด้วยกัน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

              เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือ ด่านตรวจประมงระยอง ให้คำแนะนำ และประชาสัมพันธ์ ระเบียบ ประกาศ ข้อกฎหมายกับชาวประมง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านประมงทะเลเรื่อง วิธีการกรอกข้อมูลสมุดบันทึกการทำการประมง (Logbook) ให้ถูกต้องและครบถ้วนแก่เจ้าของเรือประมงในพื้นที่จังหวัดระยอง

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง และนายทวีพงษ์ ศรีผา หัวหน้าด่านตรวจประมงระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงระยอง ให้การตอนรับ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะในการตรวจการปฏิบัติงานมาตรการควบคุมโรคโควิด 19 ในภาคประมงทะเลของจังหวัดระยอง ณ ท่าเทียบเรือสิงหนาท เพื่อสร้างขวัญกำลังใจต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ระบบการควบคุมแรงงานภาคประมงทะเลในการควบคุมโรคโควิด 19 ให้กับสื่อมวลชลเพื่อนำเสนอข่าวสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการบริโภคอาหารทะเล โดยชมการสาธิตการตรวจคัดกรองแรงงานเรือประมงและรับฟังการบรรยายระบบที่ใช้ในการควบคุมเรือประมง ผลการตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

                  เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตประมงพาณิชย์สามารถแก้ไขรายการเครื่องมือทำการประมงในใบอนุญาตประมงพาณิชย์ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการทำการประมงและปริมาณผลผลิตสูงสุดของสัตว์น้ำที่สามารถทำการประมงได้อย่างยั่งยืนตามที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการการประมง

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเหมาตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง.. (870)  พล.ร.อ. ลือชัย รุดดิษฐ์ รอง ผบ.ศปมฝ./รอง ผบ.ทร. และ คณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์แจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง.. (746) วันที่ 2-3 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง ร่วมอบรมการตรวจสอบเครื่องมือทำการประมง สำหรับเรือประมงต่อใบอนุญาตประมงพาณิ.. (725) ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ จำนวน 6 อัตรา.. (709) ด่านตรวจประมงระยอง.. (692) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 (แบบ สขร.1).. (626) การเตรียมเครื่องมือประมงพาณิชย์.. (613) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง.. (607) ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างบริการงานด้านการสื่อสาร.. (603) ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างบริการรักษาความสะอาด.. (592) ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างบริการงานบันทึกข้อมูล.. (533) หัวหน้าชุดประเมินการอบรมและปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (FIT) มาดำเนินการอบรมและชี้แจงผลการปฏิบัติงานของชุดสหวิชาชีพของศูนย์ควบคุมฯ ร.. (507) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2562 (แบบ สขร.1).. (505) ศจร.รย... (486) ประกาศ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ.. (464) ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (441) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (425) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (403) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจสอบแผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2560.. (396) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 กบร.จัดอบรม หลักสูตรการทำเว็บไซต์กรมประมงให้บุคลากรส่วนภูมิภาค.. (389)