ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2565   530   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำเเหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ...  224  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน...  170  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566   154  ประชาสัมพันธ์การบังคับการใช้กฎกระทรวง เรื่อง ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดเขตทะ...  150  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2565   133  การขึ้นเเละการยกเลิกบัญชีผู้สอบเเข่งขันได้ในการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้...  133  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 30 มกราคม 2566   133  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 28 มกราคม 2566   133  โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2   129