ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2565 รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 548  โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2 โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2  จำนวนผู้อ่าน 233 รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566  จำนวนผู้อ่าน 220 รายงานผลการแจ้งเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 รายงานผลการแจ้งเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  จำนวนผู้อ่าน 211 รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566  จำนวนผู้อ่าน 205 ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ 4 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน... จำนวนผู้อ่าน 196 รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2566 รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 191 ประชาสัมพันธ์การบังคับการใช้กฎกระทรวง เรื่อง ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2565 และกฎกระทรวง เรื่อง การกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2565 แยกเป็นรายจังหวัด ทั้ง 23 จังหวัด ประชาสัมพันธ์การบังคับการใช้กฎกระทรวง เรื่อง ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดเขตทะ... จำนวนผู้อ่าน 179 รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 28 มกราคม 2566 รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 28 มกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 174 รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2566 รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 173