มาตรฐานเครื่องมือประมง ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช

เรือประกอบเครื่องกำเนิดไฟ (เรือปั่นไฟ).. 

มาตรฐานเครื่องมือประมง

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref29303

  ผู้ชม: 60 ครั้ง


เบ็ดมือ..  

มาตรฐานเครื่องมือประมง

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref29302

  ผู้ชม: 184 ครั้ง


แผงยกปูจักจั่น..  

มาตรฐานเครื่องมือประมง

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref29301

  ผู้ชม: 151 ครั้ง


เบ็ดราว..

มาตรฐานเครื่องมือประมง

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref29300

  ผู้ชม: 67 ครั้ง


ลอบหมึกสาย..  

มาตรฐานเครื่องมือประมง

 https://www4.fisheries.go.th/doffile/fkey/ref29299

  ผู้ชม: 561 ครั้ง


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2564.. (239)   รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2564.. (144)  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2564.. (138)  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2564.. (137)  ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กองวิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (129)  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่12 สิงหาตม 2564.. (124)  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงงานราชการทั่วไป 3-12 พ.ย.2564.. (114)  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2564.. (108)  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2564.. (106)  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2564.. (105)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช

      ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช 141/6-7 หมู่ที่ 3 ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120 โทรศัพท์ : 095-4097020, 075-466915 โทรสาร : 075-466355 Email : fio.nakhonsi@gmail.com Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PIPONAKHONSI แผนที่ : https://goo.gl/maps/3oaRNqyXDbymjcCq7   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกขนอม 1/2  หมู่ที่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ : 063-0817476, 099-4475070, 075-450630 โทรสาร : 075-450630 Email : khanompipo@hotmail.com Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/pipokhanom แผนที่ : https://goo.gl/maps/QfDaA4ruFh61sM1m9   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง 147 หมู่ที่ 4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80370 โทรศัพท์ : 093-1920579, 075-444350 โทรสาร : 075-444350 Email : pipo_pakphanang@hotmail.com Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PIPOPAKPHANANG แผนที่ : https://goo.gl/maps/D1TBfF1Usjz232zQ6   จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าท่าศาลา (FIP ท่าศาลา) หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ : 075-450584 Email : fio.nakhonsi@gmail.com Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PIPONAKHONSI แผนที่ : https://goo.gl/maps/hjxGnEewxqV3KyrJA   จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าหัวไทร (FIP หัวไทร) 302/2 หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170 โทรศัพท์ : 093-1920579 Email : pipo_pakphanang@hotmail.com Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/PIPOPAKPHANANG แผนที่ : https://goo.gl/maps/8NhyaRtGz7ayijQJ7