มาตรฐานเครื่องมือประมง ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช


เครื่องมืออวนติดตา 


เครื่องมืออวนช้อนปลาจะละเม็ด 


เครื่องมืออวนครอบหมึก 


เครื่องมืออวนช้อน/ยกปลากะตัก 


เครื่องมืออวนครอบปลากะตัก 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!