รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ อุตรดิตถ์


รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 


งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565 


รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 


งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565 


รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2565