ปลาประจำหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

ปลาซิวหางดอก..

ปลาประจำหน่วยงาน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref740

  ผู้ชม: 140 ครั้ง


ชีววิทยาปลาซิวข้างขวานเล็ก..

ปลาประจำหน่วยงาน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref739

  ผู้ชม: 141 ครั้งสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000