รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร


รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2565 ปีงบประมาณ 2565 


รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 


รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน เมษายน 2565 ปีงบประมาณ 2565 


รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน มีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 


รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ปีงบประมาณ 2565 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  "จังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี นบพระ เล่นเพลง ประจำปี 2565"    184   ทำเนียบผู้บริหาร   130  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน มีนาคม 2565   116  ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชกา...  112  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน มกราคม 2565   106  งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง   101  งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทด...  95  งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง   93  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ( วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ...  81  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน เมษายน 2565   69