งานเงินทุนหมุนเวียน ในการผลิตพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือน มกราคม 2565 (ปีงบประมาณ 2565) 


รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม 2564 ( ปีงบประมาณ 2565) 


รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ( ปีงบประมาณ 2556) 


รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม 2564 ( ปีงบประมาณ 2565) 


รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กันยายน 2564 ( ปีงบประมาณ 2564) 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  "จังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี นบพระ เล่นเพลง ประจำปี 2565"    184   ทำเนียบผู้บริหาร   130  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน มีนาคม 2565   116  ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชกา...  112  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน มกราคม 2565   106  งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง   101  งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทด...  95  งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง   93  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ( วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ...  81  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน เมษายน 2565   69