รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร


รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือน กรกฎาคม 2561 ปีงบประมาณ 2561 


รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือน มิถุนายน 2561 ปีงบประมาณ 2561 


รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (ปีงบประมาณ 2561) 


รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มีนาคม 2561 (ปีงบประมาณ 2561) 


รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน 2561 (ปีงบประมาณ 2561) 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  "จังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี นบพระ เล่นเพลง ประจำปี 2565"    184   ทำเนียบผู้บริหาร   130  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน มีนาคม 2565   116  ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชกา...  112  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน มกราคม 2565   106  งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง   100  งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทด...  95  งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง   93  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ( วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ...  81  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน เมษายน 2565   69