ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-03-29 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-03-19 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [2019-02-20 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-12-24 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น [2018-10-02 ] ประกาศกรมประมง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-24 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร [2018-09-24 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสงขลา [2018-09-06 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกฯ [2018-08-22 ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-08-10 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [2018-07-26 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [2018-07-26 ] แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง [2018-07-19 ] จ้างซ่อมแซมขอบหน้าต่าง ประตูฯ [2018-07-19 ] จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ [2018-07-11 ] จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ [2018-07-11 ] ประกาศจัดซื้อ [2018-06-11 ] ประกาศจัดจ้าง [2018-06-11 ] ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ [2018-03-30 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมรถยนต์ราชการ 01022018 [2018-02-07 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมรถยนต์ราชการ [2018-02-07 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช้าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง [2018-01-28 ] ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ [2018-01-08 ] ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา  [2017-12-28 ] ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา  [2017-12-28 ] แนวทางปฏิบัติของนายทะเบียนตามคำสั่งหัวหน้า คสช. [2017-05-01 ] ขั้นตอนการแก้ไขขนาดเรือ_ต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ [2017-05-01 ] คำสั่ง กรมเจ้าท่า ที่ 340_2560 [2017-05-01 ] คำสั่ง คสช.22-2560 [2017-05-01 ] ประชาสัมพันธ์ [2017-03-07 ]
อ่านทั้งหมด 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

 เผยเเพร่: 2017-03-07  |  อ่าน: 797 ครั้ง

 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น