[2019-03-29] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-03-19] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-02-20] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-12-24] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-10-02] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น [2018-09-24] ประกาศกรมประมง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-24] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร [2018-09-06] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสงขลา [2018-08-22] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกฯ [2018-08-10] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านทั้งหมด 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ