กำหนดการอบรม ส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

 • กำหนดการอบรม ส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 • กำหนดการอบรม ส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

   ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


  กำหนดการอบรม ส่งเสริมอาชีพประมง

  กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตรส่งเสริมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม

  - วันที่ 18 - 19 มี.ค. 64

  - สถานที่ฝึกอบรม คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  -เนื้อหาการอบรม

  1. ทิศทางตลาดและธุรกิจสัตว์น้ำสวยงามในปัจจุบัน

  2. การขึ้นทะเบียนมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม สถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก และสถานรวบรวมสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก

  3. การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลากัดและปลาหางนกยูง และการพัฒนาสายพันธุ์ปลากัดและปลาหางนกยูง

  4. โรคปลาสวยงามและการจัดการฟาร์ม

  5. สถานกักกันสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก

  6. การตลาดยุคใหม่ด้วยช่องทาง e - Commerce

   

  ลงทะเบียนผ่านลิงค์ หรือ ทางQR-Code

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckFIXh_wHbvdGmK75YYi_Sh92FjMrdFIWDYpzEwviLdV-Itw/viewform?usp=sf_link