กำหนดการอบรม ส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 19 ตุลาคม 2564 [2021-10-15 ] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2021-10-15 ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดินขนาด 1200 ตารางเมตร เป็นผนัง คสล.จำนวน 7 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [2021-10-15 ] ข่าวกิจกรรม 11 ตุลาคม 2564 [2021-10-12 ] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 12 ตุลาคมคม 2564 [2021-10-08 ] ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดิน 1,200 ตารางเมตร เป็นผนัง คสล. จำนวน 7 บ่อ [2021-10-04 ] ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [2021-10-04 ] พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 5 ตุลาคม 2564 [2021-10-01 ] ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดิน 1,200 ตารางเมตร เป็นผนัง คสล. จำนวน 7 บ่อ [2021-09-28 ] ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [2021-09-28 ]

กำหนดการอบรม ส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

 เผยเเพร่: 2021-09-28  |  อ่าน: 331 ครั้ง


กำหนดการอบรม ส่งเสริมอาชีพประมง

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตรส่งเสริมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม

- วันที่ 18 - 19 มี.ค. 64

- สถานที่ฝึกอบรม คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

-เนื้อหาการอบรม

1. ทิศทางตลาดและธุรกิจสัตว์น้ำสวยงามในปัจจุบัน

2. การขึ้นทะเบียนมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม สถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก และสถานรวบรวมสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก

3. การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงปลากัดและปลาหางนกยูง และการพัฒนาสายพันธุ์ปลากัดและปลาหางนกยูง

4. โรคปลาสวยงามและการจัดการฟาร์ม

5. สถานกักกันสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก

6. การตลาดยุคใหม่ด้วยช่องทาง e - Commerce

 

ลงทะเบียนผ่านลิงค์ หรือ ทางQR-Code

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckFIXh_wHbvdGmK75YYi_Sh92FjMrdFIWDYpzEwviLdV-Itw/viewform?usp=sf_link