สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2563 (สขร.1) [2020-04-14 ] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2563 (สขร.1) [2020-03-12 ] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2563 (สขร.1) [2020-03-12 ] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2563 (สขร.1) [2020-03-12 ] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2563 (สขร.1) [2020-03-12 ] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563 (สขร.1) [2020-03-12 ] มาตรา 9 (8) สขร 1 [2020-02-28 ] สถานที่ติดต่อราชการ มาตรา 7(3) [2020-02-28 ] หน้าที่ความรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขจ 1 (เชียงใหม่) [2020-02-28 ] อำนาจหน้าที่ มาตรา7(2) [2020-02-28 ]
อ่านทั้งหมด 

มาตรา 9 (8) สขร 1 

 เผยเเพร่: 2020-02-28  |  อ่าน: 369 ครั้ง