โครงสร้างศูนย์องค์กร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่)


[2022-04-18] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563 ถึง ตุลาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 (สขร.1) [2022-04-18] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563 ถึง ตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 (สขร.1) [2020-04-14] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2563 (สขร.1) [2020-03-12] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2563 (สขร.1) [2020-03-12] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2563 (สขร.1) [2020-03-12] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2563 (สขร.1) [2020-03-12] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2563 (สขร.1) [2020-03-12] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563 (สขร.1) [2020-02-28] มาตรา 9 (8) สขร 1 [2020-02-28] สถานที่ติดต่อราชการ มาตรา 7(3) อ่านทั้งหมด 

โครงสร้างศูนย์องค์กร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่)