ราคาพันธุ์ปลาจำหน่าย

หนังสือเวียน เดือน ตุลาคม 2564  [2021-10-14 ]  หนังสือเวียน เดือน กันยายน 2564  [2021-09-14 ]  หนังสือเวียน เดือน สิงหาคม 2564  [2021-08-11 ]  หนังสือเวียน เดือน กรกฎาคม 2564  [2021-07-06 ]  หนังสือเวียน [2021-06-01 ]  ประมวลกิจกรรมเด่น พฤศจิกายน 2563 [2020-12-03 ] ประมวลกิจกรรมเด่น ตุลาคม 2563 [2020-10-30 ] วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ในโอกาสเดินทางมาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมประมงกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้  [2020-10-30 ] วันที่ 26 ตุลาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน กองพลทหารราบที่ 7  [2020-10-30 ] ภาพประมวลกิจกรรม 17 กันยายน 2563 [2020-09-17 ]
อ่านทั้งหมด 

ราคาพันธุ์ปลาจำหน่าย 

 เผยเเพร่: 2020-09-17  |  อ่าน: 9,491 ครั้ง


พันธุ์ปลาของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1  (เชียงใหม่)         

     เพาะพันธุ์จำหน่ายมีดังนี้ (ประจำปี 2562)

ชนิดพันธุ์ปลา

ช่วงที่จำหน่าย

ขนาด

ราคาตัวละ

ปลานิลจิตลดา 3

ตลอดทั้งปี

2-3 เซนติเมตร

15 สตางค์

3-5 เซนติเมตร

20 สตางค์

ปลานิลแดง

ตลอดทั้งปี

2-3 เซนติเมตร

20 สตางค์

3-5 เซนติเมตร

40 สตางค์

ปลานิลจิตลดา 3 แปลงเพศ

ตลอดทั้งปี

2-3 เซนติเมตร

30 สตางค์

3-5 เซนติเมตร

50 สตางค์

5-7 เซนติเมตร

80 สตางค์

ปลานิลแดงแปลงเพศ

ตลอดทั้งปี

2-3 เซนติเมตร

40 สตางค์

3-5 เซนติเมตร

60 สตางค์

5-7 เซนติเมตร

1 บาท

ปลาตะเพียนขาว

เมษายนถึงพฤษภาคม

3-5 เซนติเมตร

25 สตางค์

ปลายี่สกเทศ

มิถุนายนถึงกันยายน

3-5 เซนติเมตร

25 สตางค์

ปลานวลจันทร์เทศ

มิถุนายนถึงกันยายน

3-5 เซนติเมตร

20 สตางค์

ปลาไน

พฤศจิกายนถึงพฤษภาคม

3-5 เซนติเมตร

20 สตางค์

ปลาสวาย

กันยายนถึงตุลาคม

2-3 เซนติเมตร

20 สตางค์

3-5 เซนติเมตร

40 สตางค์

5-7 เซนติเมตร

1 บาท

ปลากดหลวง

เมษายนถึงพฤษภาคม

1-2 นิ้ว

3.5 บาท

2-3 นิ้ว

4 บาท

3-4 นิ้ว

4.5 บาท

ปลาบึก

กันยายนถึงตุลาคม

2-3 นิ้ว

40 บาท

3-5 นิ้ว

60 บาท

5-7 นิ้ว

 80 บาท

7-10 นิ้ว

100 บาท

***หมายเหตุ ชนิดพันธุ์ปลาที่มีจำหน่ายในแต่ละวัน ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตพันธุ์ปลา

ได้โดยตรง โทรศัพท์ 053-498428 ต่อ 15 (อาคารกาดำ)