ปล่อยปลาพร้อมรับคณะ 27

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564 [2021-10-08 ] โปรแกรมคำนวณการใช้ยาและสารเคมีในบ่อหรือภาชนะเลี้ยงสัตว์น้ำรูปทรงสี่เหลี่ยม  [2021-09-28 ] จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564  [2021-09-28 ] จัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 [2021-09-16 ] ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ.2564 และการขอหนังสือรับรองสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิด [2021-09-09 ] ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ [2021-08-19 ] องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (ด้านการประมงทะเลชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมูง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวนทั้งหมด ๑๒ ชุมชน ๆ ละหนึ่งแสนบาท [2021-08-18 ] สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิต [2021-08-18 ] สำนักงานประมงออำเภอรือเสาะ ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 1,500,000 ตัว ตามโครงการพื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร [2021-08-08 ] สำนักงานประมงอำเภอระแงะร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำ(บ้านไอร์บือแต) ดำเนินการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม  [2021-08-08 ]

ปล่อยปลาพร้อมรับคณะ 27 

 เผยเเพร่: 2021-08-08  |  อ่าน: 540 ครั้ง


วันที่? 27 พ.ค. 63? นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวนภสินธุ์ รัตนสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนายนรารักษ์ เขียวสด ประมงอำเภอสุไหงปาดี เข้าร่วมต้อนรับพอ.อ.ศิวะ? ภระมรทัต ผู้บัญชาการ?กองกำลังจิตอาสาพระราช?ทาน? (ผบ.กกล.จอส พระราชทาน?)? พร้อมด้วย? พล.ต.สุรพล? จันทร์ผ่อง? ประจำ? กกล.จอส.พระราช?ทาน? และ?คณะ?ลงพื้นที่?ตรวจ?เยี่ยม?โครงการ?ฟาร์ม?ตัวอย่าง?ฯบ้าน?โคกโก? ม.2? ต.โต๊ะเด็ง? อ.สุไหงปาดี? จ.นราธิวาส? ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน? จำนวน 5,000 ตัว? โดยมีนายเอกรัฐ? หลีเส็น? ผู้ว่าราชการจังหวัด?นราธิวาส? พร้อมคณะ? ร่วมให้การต้อนรับ?จากนั้น?ลงพื้นที่?ตรวจเยี่ยม?โครงการ?ฟาร์ม?ตัวอย่าง?บ้านโคก?ไร่?ใหญ่? ม.3? ต.สุไหงปาดี? อ.สุไหงปาดี? จ.นราธิวาส? ร่วมปล่อยพันธุ์?ปลาตะเพียน? จำนวน? 5,000? ตัว? สนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส