">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 247

  • ปล่อยปลาพร้อมรับคณะ 27

  • ปล่อยปลาพร้อมรับคณะ 27 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


    วันที่? 27 พ.ค. 63? นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวนภสินธุ์ รัตนสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนายนรารักษ์ เขียวสด ประมงอำเภอสุไหงปาดี เข้าร่วมต้อนรับพอ.อ.ศิวะ? ภระมรทัต ผู้บัญชาการ?กองกำลังจิตอาสาพระราช?ทาน? (ผบ.กกล.จอส พระราชทาน?)? พร้อมด้วย? พล.ต.สุรพล? จันทร์ผ่อง? ประจำ? กกล.จอส.พระราช?ทาน? และ?คณะ?ลงพื้นที่?ตรวจ?เยี่ยม?โครงการ?ฟาร์ม?ตัวอย่าง?ฯบ้าน?โคกโก? ม.2? ต.โต๊ะเด็ง? อ.สุไหงปาดี? จ.นราธิวาส? ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน? จำนวน 5,000 ตัว? โดยมีนายเอกรัฐ? หลีเส็น? ผู้ว่าราชการจังหวัด?นราธิวาส? พร้อมคณะ? ร่วมให้การต้อนรับ?จากนั้น?ลงพื้นที่?ตรวจเยี่ยม?โครงการ?ฟาร์ม?ตัวอย่าง?บ้านโคก?ไร่?ใหญ่? ม.3? ต.สุไหงปาดี? อ.สุไหงปาดี? จ.นราธิวาส? ร่วมปล่อยพันธุ์?ปลาตะเพียน? จำนวน? 5,000? ตัว? สนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส