สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส โดยนายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ชายทะเล นางสาวปีนะ ยา อบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพประมงกิจกรรมการทำปประมงพื้นบ้าน พร้อมทั้งมอบอวนลอยปู จำนวน 10 หัว เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพดังกล่าวต่อ

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 247

  • สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส โดยนายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ชายทะเล นางสาวปีนะ ยา อบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพประมงกิจกรรมการทำปประมงพื้นบ้าน พร้อมทั้งมอบอวนลอยปู จำนวน 10 หัว เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพดังกล่าวต่อ

  • สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส โดยนายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ชายทะเล นางสาวปีนะ ยา อบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพประมงกิจกรรมการทำปประมงพื้นบ้าน พร้อมทั้งมอบอวนลอยปู จำนวน 10 หัว เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพดังกล่าวต่อ 


                               สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส โดยนายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ชายทะเล นางสาวปีนะ ยา อยู่บ้านเลขที่ 73/3 ถนนชายทะเล ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส หลังจากได้รับหนังสือร้องเรียนจากชาวประมงพื้นบ้านผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส โดยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส ได้รับเรื่องขอความช่วยเหลือจาก กรณีผู้ร้องประกอบอาชีพทำประมงพื้นบ้าน ภายหลังปรากฏว่าอวนจับปลาของผู้ร้องได้รับความเสียหายอย่างหนัก จากการใช้งานและผู้ร้องไม่มีรายได้เพียงพอในการจัดซื้อ ทำให้ไม่มีอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ จึงขอความอนุเคราะห์ให้จัดสรรอวนจับปลาให้แก่ผู้ร้องเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ หลังจากนั้นสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือ โดยได้พิจารณาให้ผู้ร้องเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้ ปี 2563 กิจกรรมการทำประมงพื้นบ้าน ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนเครื่องมือทำการประมงตามความประสงค์ของผู้ร้อง

                            ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส ได้สอบถามความคืบหน้าการดำเนินการไปยังผู้ร้อง ทราบว่า เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 มีเจ้าหน้าที่จากจากสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส มาอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพประมง พร้อมทั้งมอบอวนจับปลา จำนวน 10 หัว เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพดังกล่าวต่อไป http://thainews.prd.go.th/…/news/detail/TCATG200207194720318http://thainews.prd.go.th/…/news/detail/TCATG200207194720318