เอกสารเผยแพร่สถิติการประมง

เอกสารเผยแพร่สถิติการประมง 

 เผยเเพร่: 2019-06-12  |  อ่าน: 3,076 ครั้ง

 

1.หนังสือสถิติการประมงแห่งประเทศไทย 

2.หนังสือสถิติเรือประมงไทย 

3.หนังสือปริมาณการจับสัตว์น้ำเค็มจากการทําการประมงพาณิชย์

หนังสือปริมาณการจับสัตว์น้ำเค็มจากการทําการประมงพาณิชย์

4.หนังสือสถิติปริมาณการจับสัตว์น้ำจากการทําประมงพื้นบ้าน 

5.หนังสือสถิติปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำ ณ ท่าขึ้นปลาน้ำเค็ม 

6.หนังสือสถิติหน่วยธุรกิจการประมง 

7.หนังสือสถิติการเลี้ยงกุ้งทะเล 

8.หนังสือสถิติฟาร์มเลี้ยงปลาน้ำกร่อย 

9.หนังสือสถิติการเลี้ยงหอยทะเล 

10.หนังสือสถิติผลการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ

https://www.fisheries.go.th/strategy-stat/document-public