">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

 • ฤดูน้ำแดง ในพื้นที่จังหวัดตาก พ.ศ. 2563

 • [2023-03-24] ร่วมประชุมการใช้งานระบบ Fisheries Shop by Fisherman [2023-03-24] ส่งมอบปัจจัยการผลิตกิจกรรมประมงโรงเรียน พื้นที่ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จำนวน 5 แห่ง [2023-03-23] ส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ปลาทับทิมกระชังวังเจ้า [2023-03-20] ส่งมอบปัจจัยการผลิตกิจกรรมประมงโรงเรียน พื้นที่ อ.แม่ระมาด และ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จำนวน 5 แห่ง [2023-03-17] ส่งมอบปัจจัยการผลิตกิจกรรมประมงโรงเรียน พื้นที่ อ.แม่ระมาด และ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จำนวน 5 แห่ง [2023-03-16] ตรวจสอบสถานที่จัดแสดงโชว์จระเข้ในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก [2023-03-16] ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [2023-03-14] ร่วมประชุมปฏิบัติการเฉพาะกิจควบคุมและบังคับใช้กฎหมายภายใต้มาตรา 64 และมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [2023-03-14] ร่วมกิจกรรมตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีงามจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [2023-03-13] ตรวจสอบร้านจำหน่ายพันธุ์ปลาสวยงาม และประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายภายใต้ มาตรา 64 และ มาตรา 65 แห่งพรก. พ.ศ. 2558ฯ

  ฤดูน้ำแดง ในพื้นที่จังหวัดตาก พ.ศ. 2563 

   ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


   

  >>>> วีดีโอประชาสัมพันธ์ฤดูน้ำแดงในพื้นที่จังหวัดตาก  <<<<

   

   

  Update : 26052020 ; 02:08 PM. 
  by Rpp.S