ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา ได้ให้สัมภาษณ์กับ SME NEWS REPORT (นายบุญชู กมุทมาโนชญ์) ในการดำเนินงานบริหารจัดการกว๊านพะเยาวัตถุประสงค์ของกรมประมงที่ดำเนินงานในกว๊านพะเยา และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดพะเยา

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

 • ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา ได้ให้สัมภาษณ์กับ SME NEWS REPORT (นายบุญชู กมุทมาโนชญ์) ในการดำเนินงานบริหารจัดการกว๊านพะเยาวัตถุประสงค์ของกรมประมงที่ดำเนินงานในกว๊านพะเยา และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดพะเยา

 • [2023-01-06] ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องการรับสมัคบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพะเยา [2022-12-16] ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าประมง" เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพื่อ "ชาวประมง" รับออกแบบกระเช้าส่งมอบความสุขความห่วงใยให้คนที่คุณรักในวันขึ้นปีใหม่ [2022-12-13] ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าประมง" เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพื่อ "ชาวประมง" รับออกแบบกระเช้าส่งมอบความสุขความห่วงใยให้คนที่คุณรักในวันขึ้นปีใหม่ [2022-11-25] ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา ได้ให้สัมภาษณ์กับ SME NEWS REPORT (นายบุญชู กมุทมาโนชญ์) ในการดำเนินงานบริหารจัดการกว๊านพะเยาวัตถุประสงค์ของกรมประมงที่ดำเนินงานในกว๊านพะเยา และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดพะเยา [2022-11-10] สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาเตือน!!! เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดพะเยาเฝ้าระวังโรคระบาดปลาในช่วงฤดูหนาว ควรปฏิบัติดังนี้ [2022-09-20] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 (จังหวัดพะเยา) [2022-08-31] นางแสงดาว ตีระสี เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดพะเยา ประจำปี 2565 [2022-06-10] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ หนองบัว (บ้านไคร้ป่าคา) หมู่ 3 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา [2022-05-30] แผนรับสถานการณ์อุทกภัยปี 2565 (ด้านการประมง) [2022-05-23] ประชาสัมพันธ์ร้าน Fisherman shop วิสาหกิจชุมชนบ้านโปร่งเกลือ นิลลาพะเยา(Nilla)

  ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา ได้ให้สัมภาษณ์กับ SME NEWS REPORT (นายบุญชู กมุทมาโนชญ์) ในการดำเนินงานบริหารจัดการกว๊านพะเยาวัตถุประสงค์ของกรมประมงที่ดำเนินงานในกว๊านพะเยา และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดพะเยา 

   ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวผู้บริหารกรมประมง


  - การดำเนินงานของหน่วยงานกรมประมงในการดูแลพันธุ์สัตว์น้ำในกว๊านพะเยา

  - BCG Model เพื่อให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่ม ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  - การเลี้ยงปลานิลและการแปรรูปของกลุ่มแปรรูป ที่มีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในจังหวัดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

  - การจำหน่ายสินค้าประมงผ่าน fisherman shop แบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง และ SME ในการกระจายสินค้าสัตว์น้ำ เพื่อขยายการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

  - บริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดให้มีสัตว์น้ำไว้บริโภคในจังหวัดพะเยาและจังหวัดไกล้เคียงสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา

  - อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำโดยควบคุมการทำการประมงไม่ให้มีการกระทำผิดตามพรก.ประมง 2558 เพื่อไม่ให้สัตว์น้ำสูญพันธุ์ มีการปล่อยสัตว์น้ำลงไปเพื่อเพิ่มผลผลิตในธรรมชาติเพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งการบริหารจัดการน้ำ พันธุ์สัตว์น้ำ นกน้ำ และพันธุ์สัตว์ตามธรรมชาติ

  - การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบเดิมให้ปรับใช้ BCG Model มีการลดต้นทุน กำไรเพิ่มขึ้นการผลิตการแปรรูปที่ดี มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความยั่งยืน และความมั่นคงด้านอาหาร

  - คลิปวีดีโอที่เกี่ยว * "รองถาวร"ย้ำกรมประมงให้ความสำคัญบีซีจี.มั่นใจชาวบ้านได้รับประโยชน์ - YouTube

                             * ประมงยุค"BCG"ขับเลื่อนทุกมิติ"รองถาวร"ขยับสินค้าไปต่างประเทศ - YouTube
                             * จับเข่าคุย"รองถาวร"ทิศทางสร้างรายได้จากกว๊านพะเยาแบบจบๆ - YouTube