รายงานผลการสำรวจความต้องการตามเมนูเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรายการอบรมให้ความรู้ด้านการประมง

ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) [2021-07-09 ] แบบสำรวจความพึงพอจการเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ [2021-03-23 ] ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง [2020-05-05 ] Fisheries Shop [2020-04-22 ] ระบบองค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น [2020-03-20 ]  รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ (Fisheries Co-ordinator : FC) [2020-02-03 ] ศูนย์รวบรวมข่อมูลเพื่อติดต่อราชการ [2020-01-21 ] หน่วยงานที่ติดต่อบ่อยครั้ง [2018-10-04 ] โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคลระดับกรม (DPIS) [2018-09-21 ]  โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [2018-09-10 ]  ห้องประชุมออนไลน์กรมประมง [2018-08-16 ] รายงานผลการสำรวจความต้องการตามเมนูเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรายการอบรมให้ความรู้ด้านการประมง [2018-03-30 ]  รายงานผลการปฏิบัติงาน [2018-03-07 ]  รายงานการประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ [2018-02-27 ] ห้องสมุดอีเล็คทรอนิกส์ [2018-02-20 ] Fisheries Map [2017-11-08 ] ส่วนราชการกรมประมง [2017-09-20 ] ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายในกรมประมง [2017-09-11 ] ค้นหาระยะทาง [2017-07-24 ] หน่วยงานที่ติดต่อบ่อยครั้ง [2017-06-27 ] Google [2017-06-03 ] ปฎิทินการปฎิบัติงานของสำนักงาน [2017-06-03 ] หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ [2017-06-03 ] ประกาศราชกิจจานุเบกษา [2017-01-13 ] ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม [2017-01-06 ] รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล [2017-01-04 ] 
อ่านทั้งหมด 

รายงานผลการสำรวจความต้องการตามเมนูเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรายการอบรมให้ความรู้ด้านการประมง 

 เผยเเพร่: 2017-01-04  |  อ่าน: 338 ครั้ง

 

 เฉพาะสมาชิก! เนื้อหานี้เฉพาะสมาชิกที่ได้รับอนุญาต