ตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ำ (ปลาคาร์พ)

#ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ [2020-08-25 ] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3  [2020-06-27 ] ร่วมประชุมการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 ผ่านระบบ VDO Conference [2020-01-28 ] การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง [2019-10-30 ] วันที่ 9 ต.ค.62 เวลา 09.00น. [2019-10-09 ] ร่วมใจพี่น้องไทย  [2019-09-17 ] 7 มิ.ย 62 นายชำนาญ ใจช่วย ปอ.เมืองลำปาง [2019-06-10 ] วันที่ 7 มิ.ย. 62 นางจันทนา ขันธ์เล็ก ปอ.แม่ทะ [2019-06-10 ] แนวทางการปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง [2019-03-21 ] ตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ำ (ปลาคาร์พ) [2019-02-18 ] อบรมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ [2019-02-18 ] วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 [2018-11-26 ] วิดีทัศน์ ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง (สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง) [2018-10-24 ] โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลานิลในกระชังบ่อดินแบบพัฒนา งบพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 2561 [2018-09-05 ] มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร  [2018-05-31 ] โครงการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงปลานิลในกระชังบ่อดิน อ.เมืองลำปาง #1 [2018-05-23 ] ฤดูน้ำแดง จังหวัดลำปาง [2018-05-22 ] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง  [2018-05-22 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง [2018-04-24 ] รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 10 - 23 เมษายน 2561 [2018-04-03 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล [2018-02-22 ] การฝึกอบรม "โครงการ Smart Famer" ปี2561 พื้นที่ อ.แม่เมาะ [2017-12-27 ] การฝึกอบรม "โครงการ Smart Farmer" ปี2561 พื้นที่อ.เมืองลำปาง [2017-12-26 ] การฝึกอบรม "โครงการ Smart Farmer" ปี2561 พื้นที่อ.สบปราบ [2017-12-26 ] การฝึกอบรม โครงการประมงอาสา ปีงบประมาณ2561 [2017-12-16 ] การจัดทำกองปุ๋ยเพื่อเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ ตามโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง  [2017-12-13 ] ปล่อยพันธุ์ปลารากกล้วย เพื่อเป็นแหล่งขยายพันธุ์ในแม่น้ำตุ๋ย [2017-12-13 ] โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ปี2561 พื้นที่อ.เมืองลำปาง และอ.แม่ทะ [2017-12-12 ] โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.ห้างฉัตร) [2016-12-26 ] โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.เกาะคา) [2016-12-23 ]

ตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ำ (ปลาคาร์พ) 

 เผยเเพร่: 2016-12-23  |  อ่าน: 449 ครั้ง

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง และประมงอำเภอเกาะคา ร่วมตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ำ (ปลาคาร์พ) ณ สถานกักกันสัตว์น้ำ เคเจ แฟนซีคาร์พ ต.ท่าผา อ.เกาะคา จังหวัดลำปางวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง และประมงอำเภอเกาะคา ร่วมตรวจประเมินสถานกักกันสัตว์น้ำ (ปลาคาร์พ) ณ สถานกักกันสัตว์น้ำ เคเจ แฟนซีคาร์พ ต.ท่าผา อ.เกาะคา จังหวัดลำปาง