อบรมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง [2019-10-30 ] วันที่ 9 ต.ค.62 เวลา 09.00น. [2019-10-09 ] ร่วมใจพี่น้องไทย  [2019-09-17 ] ร่วมกิจกรรมปลูกป่าและพื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว [2019-09-05 ] แหล่งจำหน่ายลูกปลา ลูกกบ ลูกกุ้งก้ามกราม ในเขตจังหวัดลำปาง [2019-07-10 ] วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายชำนาญ ใจช่วย ประมงอำเภอเมืองลำปาง [2019-07-09 ] วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายพศิน เครือคำ ประมงอำเภอแม่เมาะ  [2019-07-09 ] แหล่งจำหน่าย ลูกปลา ลูกกบ ลูกกุ้งก้ามกราม ในเขตจังหวัดลำปาง [2019-07-09 ] วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายอำพล จินดาวงค์ ประมงจังหวัดลำปาง [2019-07-09 ] วันที่17 มิ.ย.62 นายชำนาญ ใจช่วย ปอ.เมืองลำปาง [2019-07-09 ]

อบรมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ 

 เผยเเพร่: 2019-07-09  |  อ่าน: 141 ครั้ง

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายชำนาญ ใจช่วย ประมงอำเภอเมืองลำปาง ปฎิบัติหน้าที่ผู้จัดการโครงการส่งเสริมเกษตรกรแปลงใหญ่การเลี้ยงปลานิลในกระชังในบ่อดินจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง อบรมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ หลักสูตร การรวมกลุ่มและจัดตั้งสหกรณ์ และการแปรรูปสัตว์น้ำจืด ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงอำเภอเมืองลำปาง โดยมีนายสมรรถชัย ทองคำชุม นักวิชาการชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม