อบรมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • อบรมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่

  • อบรมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ 


    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายชำนาญ ใจช่วย ประมงอำเภอเมืองลำปาง ปฎิบัติหน้าที่ผู้จัดการโครงการส่งเสริมเกษตรกรแปลงใหญ่การเลี้ยงปลานิลในกระชังในบ่อดินจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง อบรมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ หลักสูตร การรวมกลุ่มและจัดตั้งสหกรณ์ และการแปรรูปสัตว์น้ำจืด ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงอำเภอเมืองลำปาง โดยมีนายสมรรถชัย ทองคำชุม นักวิชาการชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม