">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • "Fisheries Shop" ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์

  • [2022-06-06] ลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ [2022-05-09] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 2564 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง มีกำหนดห้ามทำการประมงในช่วงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ถึง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ [2022-02-14] กรมประมง เตรียมแผนคุมภัยแล้ง ปี 65 #เตือน!! เกษตรกรเฝ้าระวัง พร้อมรับมือ ปัญหาภัยแล้ง มีข้อควรปฏิบัติดังนี้ [2022-01-19] ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดลำปาง [2022-01-04] "Fisheries Shop" ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ [2022-01-04] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC) และ ประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ประจำเดือน ธันวาคม 2564  [2022-01-04] ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 250,000 ตัว ในอ่างเก็บน้ำแม่มอก อำเภอเถิน จ.ลำปาง [2021-12-07] ประกาศกรมประมง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ [2021-07-05] เข้ารับการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม [2021-07-05] จัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีให้แก่ผู้นำชุมชน จำนวน 22 ชุมชน

    "Fisheries Shop" ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  จำหน่ายสินค้าประมง  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


    "Fisheries Shop" ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์"Fisheries Shop" ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์