การเลี้ยงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

การเลี้ยงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 

 เผยเเพร่: 2018-03-27  |  อ่าน: 35,610 ครั้ง


การเลี้ยงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

สัตว์ ครึ่งบกครึ่งน้ำ ได้แก่ กบ อึงอ่าง คางคก เขียด ลักษณะสำคัญของสัตว์กลุ่มนี้คือ หนังเรียบไม่มีเกล็ด และมีผิวหนังชุ่มชื้นอยู่
ตลอดเวลาเพราะมีต่อมสร้างน้ำเมือกออกมาถ้าผิวแห้งบางพวกมีต่อมพิษอยู่ตามผิว ที่ขรุขระ เช่น คางคก เป็นต้น สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเป็น
สัตว์เลือดเย็นอาหารที่กินเป็นตัว เช่น ตัวหนอน แมลง สืบพันธ์โดยการผสมพันธ์ภายนอกตัวเมีย ในฤดูแล้งสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ จะหลบ
ความแห้งแล้ง และการขาดแคลนอาหารไปอยู่ใน ที่ชุ่มชื้นโดยการขุดรูฝังตัวอยู่ไต้ดินเรียกว่าการจำศีล ในช่วงนี้สัตว์จะอยู่นิ่งๆ ไม่กิน
อาหารจะใช้อาหารที่ สะสมอยู่ ไว้ในร่างกายอย่างช้าๆ เพื่อรอฤดูฝนที่จะมีถึง จึงออกมาหากินตามปกติ


อึ่งอ่าง                                                                           คางคก

กบมีขาหลังที่แข็งแรงมาก ทำให้สามารถกระโดดไปด้านหน้าได้ในระยะที่ไกลขาหน้าของกบจะสั้นกว่าขาหลังใช้ สำหรับยันพื้น
ให้มันกระโดดหรือหยุดอยู่กับที่ร่างกายของกบปกคลุ่มด้วยผิวหนังที่บางและ ยืดหยุ่น มีต่อมสร้างน้ำเมือกกระจายอยู่ทั่วไปนอกจากนี้ยัง
มีต่อมสร้างเม็ดสีที่ผิวหนังด้วย ทำให้เรามองเห็นกบมีลวดลายของสี อวัยวะ ของกบเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง สามารถที่จะอาศัยทั้งบน
บกและในน้ำ เรียกว่า สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำกบ เป็นสัตว์เลือดเย็นอุณหภูมิในร่างกายจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิของสิ่งแวด ล้อมลำตัว
ของกบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่1. ส่วนหัว ประกอบด้วยอวัยวะ เช่น สมอง จมูก ตา หู ภายในโพรงปากลักษณะของฟันเป็นซี่เล็กๆ ช่องจมูกเปิดโพรงปากลิ้นยาว
ออกมาเป็น 2 แฉก จะมีต่อมน้ำเมือกใช้ในการจับเหยื่อใกล้ฐานลิ้นด้านบน
2. ส่วนลำตัว อวัยวะภายในจะประกอบด้วยหัวใจ ตับ กระเพาะ ไต เป็นต้น