ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมให้เกษตรกรขายผลผลิตผ่านระบบออนไลน์ หลังได้รับผลกระทบด้านการขนส่งสินค้าจากโควิด-19

ประกาศกรมประมง  [2020-07-03 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมรา่ช [2020-07-01 ] กรมประมง...เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน โดยมีข้อแนะนำ ดังนี้ [2020-06-23 ] ประชุมชี้แจ้งให้คณะกรรมการผู้เลี้ยงปูทะเลแปลงใหญ่ บ้านเนินหนองหงส์ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนชี้แจงให้ เกษตรกรที่เพาะเลี้ยงปูทะเล ให้ทราบและเข้าใจแผนพัฒนาธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งให้กับเกษตรกรในพื้นที่เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและแปรรูป ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปูทะเล ในโครงการแปลงใหญ่  [2020-06-10 ] กรมประมงขยายระยะเวลาในการรับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จ.นครศรีธรรมราช หมดเขต วันที่ 11 กรกฎาคม 2563  [2020-06-05 ]  ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ [2020-06-03 ] พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓  [2020-06-03 ] ขยายเวลารับ แจ้งการประกอบกิจการ การเลี้ยงกุ้ง [2020-06-02 ] ยาและเคมีภัณฑ์ที่ห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล [2020-05-28 ] ผู้ประกอบการที่ได้ขึ้นทะเบียนประเภทเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกับกรมประมง มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (Good Aquaculture Practice; GAP) [2020-05-26 ] มอบลูกพันธุ์ปูทะเล จำนวน 1,000 ตัว ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปูทะเล ในนิคมสหกรณ์ปากพญา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้นำแม่พันธุ์ปูทะเลไข่นอกกระดอง จำนวน 2 ตัว มอบให้ทางศูนย์ฯ ได้นำมาเพาะพันธุ์ขยายต่อไป [2020-05-25 ] กรมประมง จำหน่ายพันธุ์ปูทะเล  [2020-05-20 ] สั่งจอง ลูกพันธุ์ปลานิลจิตรลดา  [2020-05-20 ] ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในศูนย์ฯ ร่วมกัน สวม หน้ากากอนามัยและพกเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือ ที่ได้รับมอบจาก นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ได้มอบให้เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน พบปะกับเกษตรกรที่มาติดต่อราชการฯ และป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid - 19 ) [2020-05-20 ] ร่วมประชุมและชี้แจ้งให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่อ.ปากพนัง และ หัวไทร ให้ทราบรายละเอียด เรื่องชี้แจงเกษตรกรที่ขอเข้าร่วมโครงการ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งฯ (โครงการกุ้ง คชก.) [2020-05-15 ] สนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ  [2020-05-14 ] นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เข้าร่วมปลูกต้นไม้ กับทางศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ได้จัดกิจกรรมในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563  [2020-05-07 ] แนวทางปฏิบัติ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับเรือประมงและท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2563 [2020-05-07 ] กุ้งก้ามกราม มีจำหน่ายแล้ว ?? น้องกุ้งจะเริ่มออกได้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป หรือ 099-1867783 มารับ - และ จอง และมารับตามคิว น่ะคะ มีกุ้งก้ามกราม จำหน่าย ขนาด 0.8 - 1 ซม. ตัวละ 15 สตางค์ สั่งจองกันได้ นะคะ โทร 075- 416180-1 หรือ 099-1867783 มารับ - และ จอง และมารับตามคิว น่ะคะ ?? [2020-05-01 ] มาแล้วๆ ถูกและดีมีอยู่ที่กรมประมง ใครที่ติดใจรอกินกุ้งทะเล ปลากะพงสดๆ คุณภาพดี เสริมโอเมก้า ส่งตรงจากฟาร์ม เชิญมาสั่งกันได้เลยค่ะ [2020-04-30 ] สนับสนุนลูกพันธุ์ปูทะเล ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ  [2020-04-28 ] นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและโควิด-19 ที่ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ปากพนัง มีนายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และผู้เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ ทั้งนี้ได้มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ให้ทางศูนย์ฯ เพื่อให้ได้มีมาตรการในการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 [2020-04-24 ] ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมให้เกษตรกรขายผลผลิตผ่านระบบออนไลน์ หลังได้รับผลกระทบด้านการขนส่งสินค้าจากโควิด-19 [2020-04-23 ] ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลต้องปฏิบัติ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป  [2020-04-22 ] ประชุมหารือเกษตรกร แปลงใหญ่ปูทะเล [2020-04-15 ] มีลูกพันธุ์ปูทะเล (ปูขาว) จำหน่าย วันนี้ - จนกว่าจะหมด  [2020-04-09 ] ขอความร่วมมือ และปฏิบัติอย่่างเคร่งครัดด้วยน๊าาาา ด้วยรัก และ หวังดี  [2020-04-08 ] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไปงานรักษาความปลอดภัย  [2020-04-01 ] ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  [2020-03-30 ] แผนฎิบัติการลดคัดแยกขยะมูลฝอย สำหรับหน่วยงาน [2020-03-27 ]

ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมให้เกษตรกรขายผลผลิตผ่านระบบออนไลน์ หลังได้รับผลกระทบด้านการขนส่งสินค้าจากโควิด-19 

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 55 ครั้ง

 

ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมให้เกษตรกรขายผลผลิตผ่านระบบออนไลน์ หลังได้รับผลกระทบด้านการขนส่งสินค้าจากโควิด-19

วันนี้(23 เม.ย.63) นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและโควิด-19 ที่ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ปากพนัง มีนายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และผู้เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปภารกิจของหน่วยงานและการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารระบบชลประทานน้ำเค็ม 4 โครงการ มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ บริการสูบน้ำให้แก่เกษตรกร โครงการวิจัยและสาธิตการเพาะเลี่ยงกุ้งทะเลด้วยชีวภาพ โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน อาทิ ควบคุมกำกับดูแลสินค้าประมง ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำจากแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เช่น กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ำ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เช่นการเลี้ยงปูทะเล ตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ นอกจากนี้ยังได้ดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้สัตว์น้ำเศรษฐกิจและพันธุ์ปลาสวยงามตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

สำหรับในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ระบบการขนส่งต่าง ๆ ต้องหยุดชะงัก ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ผลิตสัตว์น้ำทะเล ทางศูนย์พัฒนาประมงฯ จึงได้สนับสนุนให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปผ่านระบบออนไลน์ ทางแอพพลิเคชั่น FWS ซึ่งส่งของถึงผู้บริโภคโดยตรง เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ทางศูนย์พัฒนาประมงฯ ยังได้เพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อจำหน่ายให้เกษตรกรในราคาถูกที่กรมประมงกำหนด เช่น ปูทะเล กุ้งก้ามกราม ปลานิลจิตรลดา ปลาบ้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้เพาะเลี้ยงเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติเนื่องในวันสำคัญ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันประมง เป็นต้น

ในส่วนของรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ฝากให้ศูนย์พัฒนาประมงฯ จัดทำแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการระบาดของโรคโควิด-19 การขายตรงทางระบบออนไลน์ และการดำเนินการธนาคารปู นอกจากนี้ขอให้หน่วยงานได้มีมาตรการในการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในหน่วยงานรวมทั้งบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการด้วย../////