องคมนตรีและคณะ รวมปล่อยพันธุ์ปลา และ ปลูกต้นไม้ ณ เครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนืองมาจากพระราชดำริ

แผนฎิบัติการลดคัดแยกขยะมูลฝอย สำหรับหน่วยงาน [2020-03-27 ] มา มา มา เรามาคัดแยกขยะ ก่อนทิ้งกันเถอะ.....  [2020-03-27 ] กรมประมง ปลุกจิตสำนึกการป้องกันไวรัสโคโรน่า (CoVid-19) ขอให้พี่น้องชาวกรมประมงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  [2020-03-27 ] สนับสนุนลูกพันธุ์ปลาน้ำจืด ให้แก่ทหารผ่านศึก [2020-03-26 ] กรมประมง ตระหนัก ไม่ตระหนก ก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19" [2020-03-25 ] แผนมาตรการป้องกัน Covid 19 [2020-03-24 ] มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 [2020-03-16 ] ประกาศ ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่น้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ  [2020-03-12 ] มีกุ้งก้ามกราม จำหน่าย วันนี้ จนกว่าจะหมด  [2020-03-11 ] เกษตรแปลงใหญ่ ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน  [2020-03-03 ]

องคมนตรีและคณะ รวมปล่อยพันธุ์ปลา และ ปลูกต้นไม้ ณ เครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนืองมาจากพระราชดำริ 

 เผยเเพร่: 2020-03-03  |  อ่าน: 140 ครั้ง

 

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และได้ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ ประกอบด้วยโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การบริหารจัดการน้ำโครงการประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ การดำเนินงานโครงการศึกษาทดลองการปลูกป่าจาก เพื่อฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปากพนัง อำเภอปากพนัง และสถานีควบคุมไฟป่าควนเคร็ง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎรสืบไป