หน้าหลัก 

 เผยเเพร่: 2017-11-02  |  อ่าน: 4,329 ครั้ง

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                        การใช้งานเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าและความเค็ม YSI Pro 30
    - คู่มือการใช้งาน YSI Pro 30 - ภาษาไทย
    - คู่มือการใช้งาน (User Manual) YSI Pro 30 - English
    - วิดีโอสาธิตการ Calibration เครื่อง YSI Pro 30
    - รายละเอียดหมายเลขเครื่องเเละหมายเลขรหัสครุภัณฑ์ YSI Pro 30

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารประกอบการประชุม หารือ การแก้ไขปัญหาการระงับใช้ความเค็ม
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด ครั้งที่ 3/2561