กิจกรรม / โครงการสำคัญ

กิจกรรม / โครงการสำคัญ 

 เผยเเพร่: 2017-11-02  |  อ่าน: 1,665 ครั้ง

 

 

 

 

                 

>> การประชุม คณะทำงานจัดทำข้อมูลวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงหอยทะเลและคณะทำงานจัดทำข้อมูลวิชาการด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังประเภทสัตว์น้ำชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2561http://www4.fisheries.go.th/local/icon/new.gif

 

>> สำรวจการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำโดยใช้
ความเค็มในพื้นที่น้ำจืดของเกษตรกรภายในพื้นที่ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งดอนยายหอม
 
 http://www4.fisheries.go.th/local/icon/new.gif

>>สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม และ การผลิตจุลินทรีย์http://www4.fisheries.go.th/local/icon/new.gif