อัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตของการเลี้ยงปลากะพงขาว (Latescalcarlifer Bloch, 1790) ร่วมกับปลาตะกรับ(Scatophagus argus Linneaus, 1766)

อัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตของการเลี้ยงปลากะพงขาว (Latescalcarlifer Bloch, 1790) ร่วมกับปลาตะกรับ(Scatophagus argus Linneaus, 1766) 

 เผยเเพร่: 2020-08-31  |  อ่าน: 676 ครั้ง


https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200831104538_1_file.pdf