อัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตของการเลี้ยงปลากะพงขาว (Latescalcarlifer Bloch, 1790) ร่วมกับปลาตะกรับ(Scatophagus argus Linneaus, 1766)


อัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตของการเลี้ยงปลากะพงขาว (Latescalcarlifer Bloch, 1790) ร่วมกับปลาตะกรับ(Scatophagus argus Linneaus, 1766) 

 คลังความรู้  ข้อมูลวิจัย


https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200831104538_1_file.pdf