ประกาศกําหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ํามีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ําบางส่วนของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง ภายใต้ระบบ Application Line @ [2021-10-25 ] การใช้งานระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง (Thai Flagged Catch Certification System) แก่ผู้ประกอบการแพปลาและท่าเทียบเรือ [2021-10-21 ] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง ภายใต้ระบบ Application Line @ [2021-10-21 ] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง ภายใต้ระบบ Application Line @ [2021-10-12 ] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง ภายใต้ระบบ Application Line @ [2021-10-07 ] ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมง ประจำเดือน กันยายน 2564  [2021-10-05 ] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง ภายใต้ระบบ Application Line @ [2021-10-04 ] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง ภายใต้ระบบ Application Line @ [2021-09-29 ] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง ภายใต้ระบบ Application Line @ [2021-09-22 ] ประชุมประจำเดือน กันยายน 2564 ครั้งที่ 10/2564 [2021-09-21 ]

ประกาศกําหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ํามีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ําบางส่วนของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง  

 เผยเเพร่: 2021-09-21  |  อ่าน: 344 ครั้ง


กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนฝั่งทะเลอันดามันประจำปี 2564 ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน ของทุกปี ตามประกาศของกรมประมง