ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน สิงหาคม 2560

นำลูกพันธุ์อึ่งเพ้าปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลา และสัตว์น้ำจืดของไทย) ปีงบประมาณ 2564 [2021-05-31 ] สนับสนุนลูกพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อมอบให้กับเกษตรกรตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ปีงบประมาณ 2564 [2021-05-31 ] จัดอบรมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลา โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม [2021-01-27 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน ตุลาคม 2561 [2018-10-31 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กันยายน 2561 [2018-09-28 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน สิงหาคม 2561 [2018-08-31 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กรกฎาคม 2561 [2018-08-01 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มิถุนายน 2561 [2018-06-29 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน พฤษภาคม 2561 [2018-05-28 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน เมษายน 2561 [2018-04-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน สิงหาคม 2560 

 เผยเเพร่: 2018-04-30  |  อ่าน: 778 ครั้ง


ฉบับที่ 26 เดือน สิงหาคม 2560

ฉบับที่ 27 เดือน สิงหาคม 2560

ฉบับที่ 28 เดือน สิงหาคม 2560

ฉบับที่ 29 เดือน สิงหาคม 2560

ฉบับที่ 30 เดือน สิงหาคม 2560

ฉบับที่ 31 เดือน สิงหาคม 2560