สนับสนุนลูกพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อมอบให้กับเกษตรกรตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ปีงบประมาณ 2564

นำลูกพันธุ์อึ่งเพ้าปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลา และสัตว์น้ำจืดของไทย) ปีงบประมาณ 2564 [2021-05-31 ] สนับสนุนลูกพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อมอบให้กับเกษตรกรตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ปีงบประมาณ 2564 [2021-05-31 ] จัดอบรมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลา โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม [2021-01-27 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน ตุลาคม 2561 [2018-10-31 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กันยายน 2561 [2018-09-28 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน สิงหาคม 2561 [2018-08-31 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กรกฎาคม 2561 [2018-08-01 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มิถุนายน 2561 [2018-06-29 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน พฤษภาคม 2561 [2018-05-28 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน เมษายน 2561 [2018-04-30 ]
อ่านทั้งหมด 

สนับสนุนลูกพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อมอบให้กับเกษตรกรตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ปีงบประมาณ 2564 

 เผยเเพร่: 2018-04-30  |  อ่าน: 189 ครั้ง


วันที่ 6-13 พฤษภาคม 2564 นายพนมเทียน นาควิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน มอบหมายให้นายสมพร เลิศพรกุลรัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน สนับสนุนลูกพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อมอบให้กับเกษตรกร รายละ 2,000 ตัว รวมทั้งสิ้นจำนวน 120 ราย ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ปีงบประมาณ 2564