ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ


[2023-01-27] สำรวจพ่อ-แม่พันธ์ุกบอ๋องข้างลาย อ.แม่ทา จ.ลำพูน [2022-03-03] ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ [2022-03-03] วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ [2021-05-31] นำลูกพันธุ์อึ่งเพ้าปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลา และสัตว์น้ำจืดของไทย) ปีงบประมาณ 2564 [2021-05-31] สนับสนุนลูกพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อมอบให้กับเกษตรกรตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ปีงบประมาณ 2564 [2021-01-27] จัดอบรมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลา โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม [2018-10-31] ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน ตุลาคม 2561 [2018-09-28] ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กันยายน 2561 [2018-08-31] ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน สิงหาคม 2561 [2018-08-01] ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กรกฎาคม 2561 อ่านทั้งหมด 

ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เข้าตรวจเยี่ยมและร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน โดยมีนายพนมเทียน นาควิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและร่วมปลูกต้นไม้ดอกร่วงผึ้ง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน