ETDA Thailand ชวนร่วมตอบแบบสำรวจแห่งปี คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตระดับไหน ใช้เพื่ออะไรบ้าง และเราควรจะเดินหน้าต่ออย่างไร

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์จืดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย ประชุมชี้แจงและจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับคณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตรฯ (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) แหล่งน้ำเก่า ปี 2563 หนองก่อ หมู่ 3 ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย มีผู้เข้าร่วมประชุม 26 คน [2021-10-27 ] "8 ขั้นตอน การยื่นขอการรับรองมาตรฐาน จีเอพี (GAP) ออนไลน์ด้วยตนเอง" [2021-10-11 ] ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ [2021-09-29 ] วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 2 จังหวัดหนองคาย สมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดอีสาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมีนายอำเภอสังคม นายสมควร ใจซื่อ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ห้วยน้ำฮวย บ้านวังมน ตำบลบ้านม่วง จังหวัดหนองคาย จำนวน 300,100 ตัว และมอบแก่ผู้นำชุมชนในเขตจังหวัดหนองคาย จำนวน 15 ชุมชน จำนวน 200,000 ตัว รวม 500,100 ตัว เป็นปลาตะเพียนขาว จำนวน 500,00 ตัว และปลากระโห้ จำนวน 100 ตัว เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่เกษตรกรชาวประมง เยาวชน ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อการดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริหารจัดการในการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนสืบไป [2021-09-16 ] วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ตำบลหนองนางปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 260,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยกรมประมง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมชลประทาน [2021-09-04 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ออกพื้นที่เพื่อต่ออายุใบรับรอง GAP ในพื้นที่อำเภอท่าบ่อ และอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย [2021-08-11 ] สำนักงาน ก.พ.ร. ขอความร่วมมือสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ ณ หน่วยบริการตามคู่มือประชาชนของหน่วยงานของรัฐ [2021-08-11 ] วันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย) มอบพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564 จำนวน 500,000 ตัว เป็นพันธุ์ปลายี่สกเทศ 250,000 ตัว และปลาตะเพียนขาว 250,000 ตัว แก่ผู้นำชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 19 แห่งเพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำชุมชน [2021-08-11 ] วันที่ 3-4 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการ และสมาชิกโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ ณ แหล่งน้ำห้วยน้ำเย็น ม.6 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ออกประเมิน ปริมาณการจับสัตว์น้ำต่อหน่วย การลงแรงประมง (CPUE) หลังปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งที่ 2 [2021-08-05 ] วันที่ 2-4 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ออกพื้นที่เพื่อตรวจรับรองมาตรฐาน safety level รายใหม่ เป็นเกษตรกรอำเภอโซ่พิสัย จำนวน 5 ฟาร์ม และอำเภอปากคาด จำนวน 4 ฟาร์มในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี [2021-08-05 ]

ETDA Thailand ชวนร่วมตอบแบบสำรวจแห่งปี คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตระดับไหน ใช้เพื่ออะไรบ้าง และเราควรจะเดินหน้าต่ออย่างไร 

 เผยเเพร่: 2021-08-05  |  อ่าน: 343 ครั้ง


วันนี้-วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นี้เท่านั้น

Thailand Internet User Profile 2018 - การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 นี้ มี The Biggest Hot Issue เรื่อง Privacy เราจึงมุ่งสำรวจความตระหนักในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทยในแบบสำรวจนี้ด้วย หลังเราเพิ่งผ่านเหตุการณ์กรณีของเฟซบุ๊กและ Cambridge Analytica รวมทั้งสหภาพยุโรปก็เพิ่งประกาศใช้ GDPR เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

...ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำไปใช้กำหนดนโยบายและสร้างกลไกการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันหรือลดปริมาณการถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิความเป็นส่วนตัวซึ่งมีเพิ่มมากขึ้นตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

เชิญคุณมามีส่วนร่วมในการจัดทำฐานข้อมูลสำคัญชุดนี้ ด้วยการตอบแบบสำรวจฯ จำนวน 23 ข้อ ใช้เวลาตอบประมาณ 15- 20 นาที

และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ จะมีการสุ่มจับรางวัลผู้โชคดีจากการตอบแบบสำรวจฯ ออนไลน์ทั้งหมดด้วย

รางวัลสำหรับผู้โชคดีจากการตอบแบบสำรวจออนไลน์ ได้แก่
1. iPhone X จำนวน 1 รางวัล
2. Huawei P20 Pro จำนวน 1 รางวัล 
3. หูฟังบลูทูธ Jabra Eclipse จำนวน 2 รางวัล
4. แบตเตอรี่สำรอง ELOOP รุ่น E14 20000 mAh จำนวน 35 รางวัล
5. บัตรกำนัลจากเว็บไซต์ e-Marketplace จำนวน 50 รางวัล

ร่วมตอบแบบสำรวจได้ที่ https://www.etda.or.th/iup 
วันนี้-วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นี้เท่านั้น