ติดต่อเรา 


    สถานที่ติดต่อ

     เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

     อาคารจุฬาภารณ์ (ชั้น4) กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

 

 

                       เบอร์ติดต่อ

                                       เบอร์ภายใน 02-940-6557  ภายใน 3414 

                            แฟลกซ์ 02-561-3134

 

 

 

     Facebook กลุ่มพัฒนาระบบงาน

   และอัตรากำลัง

     Facebook

 

 

                 Wabsite

                               กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

 

 

 

 

 

 

         

  คลีนิค HR  http://line.me/ti/g/3GOlM4lAuU