ติดต่อเรา 

 ข้อมูลองค์กร  อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์


หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ (กาญจนบุรี) เลขที่ 41/8 หมู่ 8 ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180

โทรภายใน :                                                                                                                034 685 237

Email                                                                                                                          paisan68@gmail.com

Facebook                                                                                                                  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ (กาญจนบุรี)  

 

หน่วยงานในสังกัด

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาญจนบุรี                                                                โทรศัพท์/โทรสาร   034 597 033  

 -หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ์ (กาญจนบุรี)                               โทรศัพท์/โทรสาร    034 685 237

 -หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน (เพชรบุรี)                                   โทรศัพท์/โทรสาร    032 772 320

-หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว (สุพรรณบุรี)                                      โทรศัพท์/โทรสาร    035 595 511