เอกสารเผยแพร่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ (กาญจนบุรี)

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • แบบ ชร 5 ข บันทึกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรใหญ่ของเรือ.. (936)  แบบ ชร 5 ง แบบสรุปการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแต่ละเที่ยว.. (917) อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ.. (903) แบบ ชร 4 บันทึกการรับจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของเรือ.. (895) วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน.. (872) ติดต่อเรา.. (870) ประวัติความเป็นมาหน่วยงาน.. (850) #ลอบพับได้ (ไอ้โง่).. (406) ควบคุมการเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่งน้ำจืด ในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง กองตรวจการประมง .. (354) จิตอาสา วปร.๙๐๔ ร่วมพิธีรับหมวก ผ้าพันคอพระราชทาน ณ หอประชุมอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี.. (352) ร่วมงานวิ่ง ทองผาภูมิ มินิ- ฮาล์ฟมาราธอน ครอสคันทรี่.. (332) เพื่อทรัพยากรสัตว์น้ำมีกินมีใช้อย่างยั่งยืน.. (323) นายไพศาล รัตนา หัวหน้าหน่วยฯ ร่วมกับ FISHERMAN CLUB ชมรมคนชอบตกปลา, สมาชิกกลุ่มตกปลาเขาแหลม, แพพักตกปลาในพื้นที่ ปล่อยปลาบึก, ปลายี่สกไทย และปลากระโห้.. (305) เข้าตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งว่าพบเห็นสิ่งปลูกสร้างคล้ายเครื่องมือทำการประมง.. (299) ติดตั้งป้าย เขตอภัยทาน บริเวณท่าน้ำหลังวัดวังก์วิเวการาม “ห้ามตกปลา ล่าสัตว์ทุกชนิด” เพื่อให้เป็นแหล่งอนุรักษ์สัตว์น้ำ สัตว์ป่า .. (298) วันสถาปนากรมประมงปีที่ ๙๓ และ วันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓” ณ กรมประมง กรุงเทพฯ.. (295) ปล่อยพันธุ์ปลานิล ปลาตะเพียน จำนวน ๓๖,๔๙๓ ตัว .. (288) โดยนายวิเชียร บุญศรี ตำแหน่ง กะลาสี บ๒ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพัฒนาหน่วยงาน ตัดหญ้า ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานที่ทำงาน.. (287) ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. .. (278) เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง ฝึกระเบียบแถวตามนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานของอธิบดีกรมประมงและผู้อำนวยการกองตรวจการประมง.. (277)