วัตถุดิบอาหาร สูตรอาหารสัตว์น้ำ และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำ  [2020-03-12 ] อาการขี้ขาวและสาเหตุของการเกิดขี้ขาว [2020-03-12 ] ความรู้ความเข้าใจผลกระทบของเชื้อไมโครสปอริเดีย EHP และวัตถุดิบอาหารสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการกลุ่มและการจัดทำบัญชีต้นทุน [2020-03-11 ] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี [2020-03-10 ] ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง [2020-01-10 ] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานทีในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง [2019-12-11 ] การให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงปูทะเล แก่สมาชิกกลุ่มสมาคมการประมงสมุทรปราการ [2019-10-20 ] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานทีในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ [2019-06-14 ] ประกาศ เลื่อนวันสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ [2019-03-29 ] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (คนพิการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล [2019-03-28 ]

ปลาบนดอย 

 เผยเเพร่: 2019-03-28  |  อ่าน: 442 ครั้ง

 

สุทธิชัย ฤทธิธรรม