นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร
    


นางเบ็ญยะมาศ บุญอบรม

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางชมพูนุท สามห้วย

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางสาวนภารัตน์ ประไพวงศ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายธนวัตร แก้วบริบัตร

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายณัฐวุฒิ ปานแย้ม

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร

 127 หมู่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 https://goo.gl/maps/8pPBiqzk8iS2    cf-samutsa@dof.in.th   034410266, 034426220   034-410-267   แฟนเพจ