นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมงและคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

 • นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมงและคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์

 • [2022-06-27] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ [2022-06-04] ข้าราชการ ศูนย์ฯ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 200,000 ตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี [2022-05-31] นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมการเพาะเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลและสัตว์น้ำ [2022-05-31] ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ [2022-05-23] ขยายเวลารับสมัครเกษตรกร เข้าร่วมโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564 [2022-05-05] ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกซ์บนหน้าเว็บไซต์ ตลอดเดือนพฤษภาคม 2565 [2022-04-28] ขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 79 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด [2022-04-20] ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันและคัดเลือกของกรมประมง [2022-03-25] กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์หอยหวาน จำนวน 250,000 ตัว บริเวณปากน้ำปราณบุรี เพื่อเพิ่มพูนผลผลิตของหอยหวานในแหล่งธรรมชาติ [2022-03-18] Oyster the story ep 3

  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมงและคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ 


  วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.45 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ ตำบลตลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย ดร.สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ดร.สง่า ลีสง่า ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ และ นางวรรณวิภา สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นางอาภรณ์ เทพพานิช ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และรายงานสรุปความก้าวหน้าการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ ปีงบประมาณ 2565 

  ในการนี้ รองอธิบดีฯ ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยเน้นให้ความสำคัญการให้บริการเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เช่น การตรวจวิเคราะห์โรคกุ้งทะเลแบบ lot by lot พร้อมหารือร่วมกันถึงวิธีการแก้ไขปัญหา เนื่องจากหน่วยงานได้รับงบประมาณดำเนินงานที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร 

  นอกจากนี้ ยังได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรมการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจ ได้แก่ ปลานวลจันทร์ทะเล ปลิงทะเล หอยตะโกรมกรามขาว หอยลาย หอยตลับ หอยหวาน หมึกทะเล โดยขอให้ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำที่มีคุณภาพ มีความแข็งแรง เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงรายย่อย และขอให้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งราชการและภาคประชาชน ในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งธรรมชาติซึ่งจะเป็นการเพิ่มผลผลิตของทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถมีใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จากนั้นคณะได้เข้าเยี่ยมชมจุดสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลในบ่อคอนกรีต จุดสาธิตการเพาะพันธุ์และอนุบาลปลานวลจันทร์ทะเล โรงเพาะพันธุ์หอยเป๋าฮื้อ หอยหวาน และหอยมือเสือ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่ตั้งศูนย์ฯ อีกด้วย 

  Cr.กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง