งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 2

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 2  

 เผยเเพร่: 2020-01-17  |  อ่าน: 443 ครั้ง


งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 2 เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์อนูเบียส เพื่อเพิ่มอัตราการแตกหน่อ คลิ๊กอ่าน 

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 2 เรื่อง การสะสมของไนโตรเจนในน้ำและคุณภาพน้ำในระบบเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบปิด คลิ๊กอ่าน 

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 2 เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานของพันธุ์ไม้น้ำใบพายมวกเหล็ก 

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 2 การแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) ตามหลักการ แนวคิด และบทบัญญัติของตราสารระหว่างประเทศ      คลิ๊กอ่าน